Направления на Сдружение за “Македонско - Българско приятелство“


За председателя


Председател на сдружението за „Македонско – Българско приятелство „ от самото начало е г-жа Маринела Петреска.

На професионален план тя е генерален мениджър на фирма която се занимава с търговия . Със социална работа се занимава активно 17 години. Покрай проектите които работи по различни програми, активно се занимава и с благотворителни дейност.

Екипът на Сдружение за „Македонско-Българско приятелство“ – Битола  има богат опит в проекти, насочени към млади хора и младежки работници, тъй като в работата с млади хора  прилагат разнообразни аспекти и методи от неформалното, проектно-базираното и проблемно-базираното обучение.

Мнозинството от проектите, подкрепени по програма Еразъм+  са свързани с насърчаване на заетостта, инициативността и предприемчивостта. В хода на изпълнението на проектите СМБП сформира и пул от експерти в разнообразни области, свързани с младежката работа, неформалното образование, проблемно базираното обучение и ценностно базираното обучение,  ментори и други младежки работници.

Нашите партньори